...

Show info
Odważni wygrywają

Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz profilaktyki raka jądra

3 kwietnia 2019

Odważni Wygrywają w gdyńskich szkołach 2018/2019

Kampania Odważni Wygrywają w roku szkolnym 2018/2019. Kontynuujemy program edukacyjny w zakresie profilaktyki raka jądra Odważni Wygrywają.

AKTUALIZACJA ( maj 2019)

808 uczniów wzięło udział w prelekcjach, oni już wiedzą jak ważna jest profilaktyka raka jądra!

Od stycznia do maja zrealizujemy dziesiątki prelekcji połączonych z warsztatem samobadania jąder na fantomie, dla uczniów szkół ponadpodstawowych, głównie z rocznika 2002.

Trzyletni program edukacyjny, 2019-20121, w ramach Kampanii Społecznej Odważni Wygrywają, rozpisany w Konkursie grantowym Gdyńskiego Centrum Zdrowia, zakłada przeprowadzenie prelekcji w zakresie profilaktyki raka jądra, połączonych z nauką samobadania jąder na fantomie – dla całego gdyńskiego rocznika uczniów, szkół ponadpodstawowych, urodzonych w 2002 roku.

Do udziału w bezpłatnych prelekcjach zapraszamy wszystkie szkoły z Gdyni, udział w programie edukacyjnym jest dobrowolny.

Kampania Społeczna Odważni Wygrywają- profilaktyka raka jądra, finansowana jest ze środków Gminy Miasta Gdyni.