...

Show info
Odważni wygrywają

Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz profilaktyki raka jądra

14 edycja Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej dotyczącej profilaktyki raka jądra ODWAŻNI WYGRYWAJĄ startuje 2 listopada.
Przypominamy, że to całoroczny projekt edukacyjny, którego finał przypada na listopad – miesiąc
poświęcony męskiemu zdrowiu.

Organizatorem i inicjatorem akcji jest Fundacja „Gdyński Most Nadziei” (www.mostnadziei.pl).
Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, finansowany ze środków Gminy Miasta
Gdynia.

Listopad to Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem i właśnie w tym miesiącu, dzięki inicjatywie Fundacji,
mieszkańcy Gdyni jak i Trójmiasta, mogą skorzystać z licznych aktywności, promujących profilaktykę nowotworową i
zachowania prozdrowotne.

Kampania skierowana jest głównie do młodych mężczyzn, w wieku od 17 do 35 roku. Wybór takiego przedziału
wiekowego podyktowany jest statystyką – właśnie w tej grupie wiekowej, rak jąder jest najczęściej diagnozowanym
nowotworem. Statystycznie stanowi aż 25% zachorowań w populacji.

Dzięki regularnemu samobadaniu, możliwe jest wczesne wykrycie raka jądra, który we
wczesnym stadium jest wyleczalny niemal w 100 %. Dlatego to właśnie profilaktyka w chorobach nowotworowych
jest kluczowa, a skutecznym sposobem na propagowanie tej wiedzy jest Kampania ODWAŻNI WYGRYWAJĄ, której
działania realizowane są już w całym kraju. W Kampanii podkreślamy szczególną role kobiet, które często są inicjatorkami zachowań prozdrowotnych, zachęcając mężczyzn do regularnego samobadania jąder.

© 2016 Fundacja Gdyński Most Nadziei created by Howinnga