...

Show info
Odważni wygrywają

Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz profilaktyki raka jądra

28 października 2023

14 edycja – czas start!

14 edycja Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej dotyczącej profilaktyki raka jądra ODWAŻNI WYGRYWAJĄ startuje 2 listopada. Przypominamy, że to całoroczny projekt edukacyjny, którego finał przypada na listopad – miesiąc
poświęcony męskiemu zdrowiu.

Organizatorem i inicjatorem akcji jest Fundacja „Gdyński Most Nadziei” (www.mostnadziei.pl).
Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, finansowany ze środków Gminy Miasta
Gdynia.

Listopad to Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem i właśnie w tym miesiącu, dzięki inicjatywie Fundacji,
mieszkańcy Gdyni jak i Trójmiasta, mogą skorzystać z licznych aktywności, promujących profilaktykę nowotworową i
zachowania prozdrowotne.

Kampania skierowana jest głównie do młodych mężczyzn, w wieku od 17 do 35 roku. Wybór takiego przedziału
wiekowego podyktowany jest statystyką – właśnie w tej grupie wiekowej, rak jąder jest najczęściej diagnozowanym
nowotworem. Statystycznie stanowi aż 25% zachorowań w populacji.

Dzięki regularnemu samobadaniu, możliwe jest wczesne wykrycie raka jądra, który we
wczesnym stadium jest wyleczalny niemal w 100 %. Dlatego to właśnie profilaktyka w chorobach nowotworowych
jest kluczowa, a skutecznym sposobem na propagowanie tej wiedzy jest Kampania ODWAŻNI WYGRYWAJĄ, której
działania realizowane są już w całym kraju.

W Kampanii podkreślamy szczególną role kobiet, które często są inicjatorkami zachowań prozdrowotnych,
zachęcając mężczyzn do regularnego samobadania jąder.

Co roku, w BEZPŁATNYCH wydarzeniach organizowanych w ramach listopadowej odsłony Kampanii, biorą udział setki
mieszkańców Trójmiasta. Dzięki aktywnościom w social mediach nasze działania są widoczne i rozpoznawalne w całej
Polsce.